سازمان زمین شناسی
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • لیست نمونه کارها
  • Close Video

سازمان زمین شناسی

ژوئن 30, 2015

نام پروژه : سازمان زمین شناسی

تاریخ عقد قرارداد : 24/2/86

محل پروژه : تهران

مدل محصول : SMB-175SB

تعداد محصول : 2

تناژ کل : 350

رنگ : سفید

نظر کارفرما

“خیلی خوب است”